Що таке якісне регулювання?

Якісне регулювання — це підхід до державного регулювання, в межах якого держава намагається забезпечити найбільш повний аналіз потенційних наслідків запровадження регулювання з метою прийняття найбільш вдалого рішення.

Європейська комісія визначає такі цілі якісного регулювання:

  • Процес прийняття рішень відкритий та прозорий
  • Громадяни та залучені сторони можуть долучатися до процесу розробки політики та законотворчого процесу
  • Дії базуються на даних і розумінні наслідків
  • Регуляторне навантаження на бізнес, громадян та державні адміністрації зведені до мінімуму.

Публічні консультації є одним з основних інструментів, що використовуються для підвищення прозорості та ефективності регулювання. Розрізняють п’ять способів організації цього процесу: неформальні консультації, поширення нормативних пропозицій для громадського обговорення, обговорення у форматі «зауваження та пропозиції», громадські слухання та засідання консультативних органів.

Перераховані способи є схожими за сутністю, але відрізняються ступенем структурованості та урегульованості процесу. Часто вони застосовуються сукупно. Головною ціллю публічних консультацій є отримання зворотного зв’язку з групами інтересів, які є об’єктом регулювання, задля підготовки збалансованого та ефективного регуляторного механізму.

Аналіз регуляторного впливу

Аналіз регуляторного впливу (АРВ) — це документ, який розробляється перед тим, як нові правила регулювання вводяться державою. Його мета — надати деталізовану та систематичну оцінку потенційним впливам нових регуляторних норм та проаналізувати, чи досягнуть нові норми поставлених цілей. Впровадження нових регуляторних рішень зазвичай призводить до численних наслідків, які на першому етапі важко передбачити без детального аналізу та консультації із залученими сторонами. АРВ порівнює різні шляхи досягнення регуляторних цілей на основі аналізу зисків і витрат. В тому чи іншому вигляді, АРВ використовуються майже усіма урядами держав-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Альтернативи регулюванню

Для досягнення цілей регулювання держава може використовувати гроші платників податків. Та іноді витрати можуть перевищувати вигоду, регуляторні механізми можуть бути погано розроблені або тягти за собою такі негативні наслідки, як зменшення конкуренції та надмірне адміністративне навантаження на бізнес.

Інколи виникають ситуації, коли регулювання не є найбільш ефективною опцією. Для прикладу, коли існує конфлікт між цілями регулятора і цілями індустрії, є сенс застосовувати традиційні регуляторні механізми. Коли цілі регулятора і бізнесу збігаються, можна звернутися до альтернатив.

Найбільш поширеними альтернативами регулюванню є саморегулювання та співрегулювання.

Ринкове саморегулювання (self-regulation) є однією із моделей регулювання ринку, що застосовується для зменшення адміністративних витрат держави та адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання. В межах такої моделі регулювання здійснюється самими представниками ринку, які, об’єднуючись, встановлюють свої стандарти діяльності та контролюють їх дотримання усіма учасниками організації. На тих ринках, де присутнє державне регулювання доступу на ринок, можливим є співрегулювання (co-regulation), коли функції державних органів із допуску на ринок (та позбавлення такого права) можуть бути делеговані саморегулівним організаціям.

Крім того, регуляторні норми, що існують, можуть бути поліпшені без запровадження нових норм. Для дослідження цього здійснюються наукові дослідження, які націлені на виявлення причин низької ефективності правил. Також підвищити ефективність регуляторного поля, що існує, може зміна підходів правозастосування.

Що стосується введення нових норм регулювання, то, наприклад, у Великій Британії існує принцип «плюс один, мінус два». Він передбачає, що якщо уряд має намір ввести нову норму, відповідність якій коштуватиме бізнесу один фунт, уряд зобов’язаний скасувати чи змінити частину норм, що покладає на бізнес витрати у розмірі двох фунтів.

Опитування Висловити
свою думку