Прозорість в регуляторному процесі


Ми вважаємо, що принципи регулювання в Україні мають відповідати практиці, усталеній в розвинутих країнах. Ми виступаємо за регулювання, яке відповідає принципам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо якісного регулювання. Ці принципи можна коротко сформулювати як відкритість, участь залучених сторін, підзвітність, ефективність, послідовність та пропорційність.

Відповідно до цих принципів ОЕСР, державне регулювання повинно бути необхідним і доречним для досягнення чітко сформульованих і законних цілей державної політики, а також має:

  • Служити чітко визначеним політичним цілям і бути ефективним у досягненні цих цілей
  • Мати надійну юридичну та емпіричну основу
  • Бути пропорційним
  • Не бути надмірним
  • Мінімізувати витрати та спотворення ринку
  • Сприяти інноваціям
  • Буди чітким, простим та зручним у застосуванні
  • Бути узгодженим з іншими регуляторними нормами та політиками
  • Бути сумісним з принципами конкуренції.

Лобіювання є невід’ємною частиною формування регуляторних рішень, оскільки дає можливість представникам влади отримати необхідну інформацію та експертизу для підтримки власних законодавчих рішень. Для бізнесу ж є природнім брати участь у обговоренні рішень, що впливають на їх продукти та комерційну діяльність.

Лобісти представляють галузі, асоціації або будь-які групи інтересів. Їх роль полягає в тому, щоб ділитися своїми поглядами з посадовими особами щодо політик, які впливають на їх комерційну діяльність задля того, щоб регулюючі органи могли зрозуміти аргументи усіх сторін, перш ніж приймати рішення.

Залучення зацікавлених сторін є одним з керівних принципів ОЕСР для ведення політики інклюзивного зростання. Постійна консультація держави із зацікавленими сторонами дозволяє регулятору проаналізувати ефективність пропонованої ініціативи, отримати зворотній зв’язок від бізнесу та громадян, а також скласти найбільш повне уявлення про альтернативи регулюванню. Крім того, це дає можливість регулятору збалансувати погляди різних сторін, а також ідентифікувати найбільш проблемні місця нового регуляторного акту.
Опитування Висловити
свою думку